Dierfysiotherapie......wanneer de bewegingsvrijheid van uw dier ook belangrijk voor u is! 

Tarieven

Een eerste consult bestaat uit een intakegesprek, onderzoek en behandeling. Dit duurt ongeveer 1 uur. In deze tijd wordt zoveel mogelijk informatie verzameld, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het dier en de hulpvraag van de eigenaar. Daarna wordt een behandelplan opgesteld, uiteraard in overleg met de eigenaar. Een vervolgconsult bestaat meestal uit een onderzoek en behandeling en duurt een half uur tot een uur.

Het aantal consulten hangt af van de aandoening en de actualiteit hiervan. Na het eerste consult zal een schatting worden gedaan voor de eigenaar, welke na ieder vervolgconsult opnieuw geëvalueerd zal worden. 

Paarden worden op locatie behandeld, mits anders afgesproken. Er wordt volgens afspraak gewerkt. 

Vervolgconsult binnen 6 weken na de intake. Dit omdat er anders opnieuw een intake moet plaatsvinden. 

Indien u verhinderd bent, gelieve dit uiterlijk 48 uur van te voren doorgeven. Bij binnen 48 uur afgezegde afspraken ben ik genoodzaakt om u de behandeling in rekening te brengen, omdat ik deze tijd speciaal voor u gereserveerd heb.  

U kunt op de praktijk per pin of contant betalen. Facturen worden u nagezonden, waarop dan voldaan wordt vermeld. 

Paard

Intake, onderzoek, start behandeling en verslaglegging : € 90,-  
Tijdsduur: 60 - 90 min 

Vervolgbehandeling(en) incl. Dry Needling en laseren: € 85,- 
Tijdsduur: 45 - 60 minuten

Laserbehandeling € 55,-

Er is de mogelijkheid tot het nemen van een vijfbehandelingen-kaart (inclusief eventuele laser of Dry Needling behandelingen), waarvoor u dan € 395- betaalt i.p.v. € 425,-. 

Denkt u baat te hebben bij een medisch verantwoorde paardrijles, zowel voor de ruiter als het paard, dan kunt u ook reageren via het contactformulier of telefonisch. 
Paardrijles op locatie:

Rijles 45 minuten € 40,- 
Rijles 60 minuten € 50,-

Ook hier wordt de mogelijkheid geboden tot het nemen van een 5 lessenkaart van 60 minuten, waarvoor u dan € 225,- betaalt i.p.v. € 250,-.

Hond 

Honden worden op het praktijkadres in Westervoort (direct naast Arnhem) behandeld, tenzij anders afgesproken.

Intake, onderzoek, start behandeling en verslaglegging: € 70,-  
Tijdsduur: 60  minuten 

Fysio, laser en hydrotherapie:   € 65,- 
Tijdsduur  45 - 60 minuten minuten

Er is de mogelijkheid tot het nemen van een vijf- of tienbehandelingen-kaart na de intake, waarmee u dan € 5,- korting krijgt per behandeling. U betaalt dan vooraf voor het aantal behandelingen.
Gezien het feit dat verzekeringen pas achteraf declaraties in behandeling nemen, is dit niet mogelijk bij verzekerde honden.

Laserbehandeling ca. 20 minuten € 35,- 

Reiskosten

Reiskosten bedragen  € 0, 30 per km. en worden berekend vanaf Westervoort.  Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21 % btw. 

Wanneer de afstand > 30 km (60 km retour) is, zal ik proberen om afspraken in die regio zoveel mogelijk te combineren.
Dit om de reiskosten te kunnen verminderen, 

Verzekering

Een aantal verzekeraars vergoeden de behandelingen van fysiotherapie bij dieren. Ik ben aangesloten bij de NVFD (Nederlands Vereniging Fysiotherapie voor Dieren), dat betekent dat ik erkend ben. Wanneer u verzekerd bent, is dit een voorwaarde om de behandeling vergoed te krijgen namelijk.
Uiteraard is één en en ander  afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Het is hierom raadzaam om van te voren deze polisvoorwaarden te raadplegen. 

AVG

Uw privacy wordt gewaarborgd via de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Behandelovereenkomst

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de intake is geweest. Een behandeling begint pas wanneer u mondeling hebt ingestemd met het behandelplan.
De behandeling kan alleen plaatsvinden na verwijzing van de dierenarts. Volgens de Wet van Dieren (Besluit van diergeneeskundige: artikel 3.5 ‘betrokkenheid van de dierenarts’) kan een dierenfysiotherapeut uitsluitend zijn werkzaamheden uitoefenen na een verwijzing door een dierenarts.

 Gegevens eigenaar

Er worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Wanneer de intake plaats vindt worden onder andere naam eigenaar, adresgegevens eigenaar, telefoonnummer eigenaar, e-mail eigenaar en de gegevens van de dierenarts vastgelegd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact of versturen factuur en zijn uiteraard uitsluitend voor mij zichtbaar. 

Gegevens honden en paarden 

De informatie die wordt vastgelegd zijn onder andere naam van het dier, geboortedatum dier, chipnummer, ras, betreffende klachten van het dier in het dossier en het behandelplan. Wanneer vervolg behandeling plaats vindt, wordt in het dossier het verloop van de klacht en de behandeling genoteerd. 

 Dossiers en opslag gegevens

De gegevens van de dieren en de eigenaren worden op een standaard sjabloon genoteerd en opgeslagen in mijn administratie. De dossiers van het dier en de verwijzingen worden 5 jaar bewaard, evenals de financiële administratie.  

Verwijderen gegevens

In de privacy wetgeving wordt verteld dat een natuurlijk persoon mag vragen om privacy gerelateerde gegevens te verwijderen. Dit is in strijd met onze plicht een administratie bij te houden, dus dit kan maar voor een deel. 

Toestemming gegevens aan derde te versturen

Het dossier wordt met toestemming van de eigenaar naar de betreffende dierenarts gestuurd. Dit gebeurd per mail. Er wordt ook alleen met toestemming van de eigenaar vanaf de dierenarts informatie naar mij verstuurd. Overleg van mij met de dierenarts wordt ook alleen gedaan met toestemming van de eigenaar. 

Akkoord privacyverklaring

Wanneer er door de eigenaar geen bezwaar wordt aangetekend, gaat deze akkoord met het privacyreglement. Wanneer de eigenaar bezwaar wil aantekenen dan kan dit per mail.